Procedura rozeznania rynku – Pracownik biurowy, Sprzedawca/Fakturzysta

Procedura rozeznania rynku – usługa szkolenia zawodowego

Poniżej publikujemy szczegóły dotyczące rozeznania rynku na usługę szkoleń zawodowych – Pracownik biurowy, Sprzedawca/Fakturzysta w ramach projektu „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy”

Procedura rozeznania rynku usługi Pracownik biurowy, Sprzedawca_Fakturzysta

Termin składania ofert upływa 20.06.2018 r.

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku z dnia 14.06.2018 na świadczenie usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” została wybrana oferta Pani Patrycji Korpackiej-Błaszczuk, Pana Mariusza Błaszczuk oraz Pana Krzysztofa Frączka.